In 2014 had Veendam de primeur van de eerste Sightseeing Run van Nederland. De Sightseeing Run “Broez’n deur andermans Hoez’n” is een recreatieve hardloopwedstrijd waarbij deelnemers dwars door een aantal gebouwen en bezienswaardigheden lopen.  

Meer informatie over het evenement vind je op deze website!

Het aftellen in begonnen!

mailtimers.com

Broez'n

Opbrengst 7e editie Sightseeing Run boven verwachting

 

 

De 7 e editie van de Sightseeing Run Veendam “Broez’n deur andermans hoez’n” was een groot succes! Bijna 250 runners van jong tot oud hebben meegedaan aan dit sportieve evenement, dat plaatsvond op zaterdag 30 september. Kiwanis Veendam was verantwoordelijk voor de organisatie en dankzij de bijdrage van diverse sponsoren, de belangeloze hulp van een grote groep vrijwilligers en de enthousiaste medewerking van winkeliers en eigenaren van gebouwen, heeft het evenement uiteindelijk een bedrag van

€ 4.500, - opgebracht.

 

Kiwanis Veendam is aangesloten bij een wereldwijde organisatie van vrijwilligers, die zich inzetten voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De club onderneemt en organiseert diverse activiteiten om geld in te zamelen voor dit doel. De opbrengst van de run van dit jaar was gepland voor twee lokale evenementen: een Sinterklaasviering, voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben en het Kiwanis Kinderspeelplein op Bevrijdingsdag, voor alle kinderen uit Veendam.

 

De meer dan verwachte opbrengst heeft de club doen besluiten om het bedrag van € 4.500, -

evenredig te verdelen over drie cheques. De derde cheque gaat naar een nog nader te bepalen doel. Kiwanis Veendam nodigt daarom iedereen uit om aanspraak te maken op deze blanco cheque. Besteding van het geld moet ten goede komen aan het verbeteren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in Veendam of onze regio. De aanvraag voor financiering moet onderbouwd worden met een plan en de club verwacht een terugkoppeling na uitvoering. Kijk voor een aanvraag op de

website www.kiwanisveendam.nl

 

Onder het toeziend oog van hoofdsponsor Jonker Transport werden de drie cheques uitgereikt aan de voorzitter van Stichting Kiwanis Activiteiten, Jan Harttekamp. Deze

stichting is verantwoordelijk voor de besteding van de gelden.


Dit is de Sightseeing Run!